© 2020 by Kai Tormod Hansen

Kaffka, Gjøvik August 2019

Utstilling August 2019, Kaffka, Storgata 13, Gjøvik