Cyan Salong April 2019

Utstilling på Cyan Salong med motiver fra Bertel Thorvaldsens klassiske relieffer brukt på norske gravsteiner

© 2020 by Kai Tormod Hansen